La Fundació Sert és una entitat privada que destina íntegrament els seus recursos a recolzar econòmicament els projectes de les entitats i associacions, la finalitat de les quals és rehabilitar, pal·liar, i vetllar pel bon desenvolupament i l’educació de nens amb discapacitat tant física com psíquica.

La Fundació és membre de la Coordinadora Catalana de Fundacions i del Consorci Forestal de Catalunya.

Mas Can Vandrell
St Feliu de Buixalleu
17451 Girona

Casa de Colònies Can Vandrell

Apart d’oferir suport econòmic a les entitats dedicades a vetllar pels drets i el benestar de les persones, i particularment dels nens amb algun tipus de discapacitat, la Fundació va posar en marxa un projecte de reconversió d’una antiga masia en una casa de colònies per a nens amb discapacitat. Es tracta de la casa de colònies de Can Vandrell a Sant Feliu de Buixalleu, molt a prop del nucli urbà d’Hostalric, a la comarca de La Selva, ubicada en una zona forestal de pinedes i suredes.

Actualment està gestionada per l'empresa de lleure educatiu Eix Estels que, al seu torn i per mediació de la Fundació, té un acord amb la Federació d'Associacions de Discapacitats DINCAT, consistent en la distribució d'unes beques destinades a les famílies amb fills discapacitats.

ENTITATS QUE REBEN EL NOSTRE SUPORT ECONÒMIC

HISTÒRIA

La Fundació Sert per la Rehabilitació de Nens amb Discapacitat fou constituïda l’any 1976 seguint la voluntat del Sr. D. Francisco de Sert López, II Comte de Sert. Aquesta voluntat es manifestà en el seu testament atorgat davant notari de Barcelona el 6 d’agost de 1974. L'any 1984 es van redactar i aprovar els estatuts, adaptant-se a la Llei de Fundacions del Parlament de Catalunya (3 de març de 1982), i quedant inscrita amb el nº 32 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Aquests estatuts s'han substituït per uns nous, d'acord amb la nova llei en un acte que es va formalitzar el 18 de desembre de 2012 davant del notari de Barcelona Hugo Lincoln.

ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ

El 2016 va ser un any important per a la Fundació, ja que el seu 40è aniversari va coincidir amb els 10 anys de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU. De la mateixa manera que la Convenció dels Drets dels Infants i la Declaració Universal de Drets Humans, el text estableix que tots els homes, dones i infants són iguals en drets i dignitats, i que els estats i les societats tenen el deure de vetllar per a que es facin efectius, respectar-los i no discriminar-los per cap motiu.

Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU

PATRONAT

La Fundació Sert es gestiona mitjançant un patronat, els membres del qual són actualment:

  • Esther Vila Ciurana (Presidenta)
  • Maria del Mar Arnús de Urruela, Comtessa de Sert (Vicepresidenta)
  • Joaquín Poch Sala (Secretari)
  • Lluís Mora Vila (Tresorer)
  • Josep Roset Castells (Vocal)
  • Josep M. Bas Gasull (Vocal)
  • Misia de Sert Arnús (Vocal)
  • Genara de Sert Arnús (Vocal)
Els objectius de la Fundació Sert són l’educació i rehabilitació de nens amb discapacitat, ja sigui física com psíquica, mitjançant l’atenció de personal especialitzat. L’execució de la seva finalitat pot ser delegada en altres ens o particulars. En aquest cas, la Fundació ho subvenciona total o parcialment. L’àmbit territorial de la Fundació és el de les comarques catalanes.

El treball que desenvolupa dia a dia la Fundació ho fa amb la il·lusió de saber que d’aquesta manera contribueix a trencar totes aquelles barreres que la nostra societat imposa a les persones amb algun tipus de discapacitat, i especialment als nens per la seva major vulnerabilitat.